Landsforeningen mod lavfrekvent støj

Landsforeningen mod lavfrekvent støj

 

Landsforeningen mod lavfrekvent støj

Er du én af dem, som føler sig generet af dybe lyde? Hvad kan der gøres?

Mange hører typisk lyden som buldrende eller rumlende, og mange nævner udtrykket ”en lastbil i tomgang”. I mange tilfælde er det ikke indlysende, hvor lyden kommer fra. 

Mange har klaget til forskellige myndigheder, uden at de synes, de har fået ordentlig hjælp. En del tilfælde har igennem årene fundet vej til avisernes spalter.

I mange tilfælde er det ganske almindelig lyd, som kan måles og analyseres med det rigtige udstyr og den rigtige målemetode. Med Miljøstyrelsens metode er der stor risiko for at overse lyden fordi de benytter et filter i deres måleudstyr som frasorterer en del af den lavfrekvente støj.


Stadigvæk ikke medlem? Det koster nu under 12,50 kr./måned at være medlem. Vær med til at gøre en forskel og meld dig ind allerede idag. Bliv medlem.

 

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” Gandhi