Landsforeningen mod lavfrekvent støj

Fakta

Ljubljana 2018 oplæg af portugisiske Dr Mariana Alves-Pereira om INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE&app=desktop
Lavfrekvent støj og sundhed. Foredrag afholdt i Gram af Dr Mariana Alves-Pereira
Læs mere her
 
 
Forskning ved Aalborg Universitet
 
Påvirkning af lavfrekvent lyd fra 11.03.2013 (Amazing Water & Sound Experiment)
 
Arbejdstilsynets vejledning D.6.5 November 2004 om infralyd 
https://at.dk/regler/at-vejledninger/infralyd-d-6-5/
 
Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/1997
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller www.stilhed.eu
 
 
Møller og Mennesker - infralyd fra møller
Kyndby har lavet en video om hvordan det er at bo tæt på de store vindmøller. Se indslaget herunder:
 
 
Se også dette klip fra CTV, Ontario, USA
Norsk støjforening