Landsforeningen mod lavfrekvent støj

Nyheder

Hvis du har artikler du synes kunne være relevant at lægge herpå siden, så skriver du bare til os. På forhånd tak.
 
YouTube: Transformer Noise Reduction
April 2022. Hermed et støj- praj og glædelig info fra et medlem:
 
Fejl i gadelysophæng fæstnet på min lejligheds ydermur er repareret og har mindsket nattevibrationer meget! Væsentlig støjkilde er fjernet!
 
Omtale på Facebook om lignende støj/vibrationer - kaldt "sagen fra Julius Valentiners Vej" på Frederiksberg var nøglen til løsningen: Jeg forbandt ikke gadelysophæng på min væg i huset med nattestøjen før! Men jo, pløkken sad lige i min del af ydermuren, og andre i huset havde ikke problemet.
 
Da forsyning arkiverer fejl under vejnavne/fagsprog, var det helt afgørende, at jeg kunne nævne vejnavnet! 
 
Se efter: 
1. Montering var med ældgammel, rund, hvidlig dims nær muren. Ny lednings-flekser er aflang, mindre og grå. 
 
2. Ophængetskontakt med nedløbsrøret og dets pløkker ind i min væg kan have overført meget mere kraft - evt. også elektricitet ifølge en beboer på Julius Valentiners Vej.
 
3. Gadelampens bæreledning var blevet slap. Stram efter reparation.
Måske ikke problemet da støj slet ikke fulgte vejrforhold, som jeg holdt øje med.
 
Desuden dæmper vores ny varmeenhed til fjernvarmen støjen:  Rør er nu almindeligt varme.  Før: Overophedede og udvidede rør, så gulve også rystede af dén grund. Dog et mindre problem, da sommertiden også var støjende, så gadelyset var hovedproblem.
 
Jeg har mailet til Vejdirektoratet om at rette deres instruktion/håndbog.
Nogle kom med kran og reparerede det få dage efter!
 
Tænk hvis mange støjramte har fejl i gadelysophæng! Opfordring til at se på ydermuren!
28.01.2022 KøbenhavnLiv: Mystisk brummen hærger i København: Her er de mulige forklaringer
28.02.2021 Nørrebroliv: Mystisk brummen hærger i København: Her er de mulige forklaringer
Februar 2021 
Hermed en lille opsummering af vores forsøg på at få sat Miljøstyrelsen stævne i forbindelse med infralyd og lavfrekvent støj.
Det er Landsforeningen der formelt står for pengeindsamlingen. Såfremt vi, mod forventning, ikke når vores mål for pengeindsamlingen, vil alle få deres indbetalte penge tilbage. Det betyder samtidig, at sagen stopper og alle hver især må slås med kommunerne, elendige og dyre målefirmaer, søvnproblemer, stress osv.
Alt sammen ting vi har været udsat for igennem i mange år.
Hvis vi derimod når op på vores estimerede pengebeløb vil vi bede en advokat om at føre sagen for os. Advokaten får vores penge for at forberede sagen og fremlægge denne sag for Civilstyrelsen med henblik på at opnå Fri proces. Såfremt vi får Fri proces vil alle også få deres penge tilbage. Opnår vi ikke Fri proces er pengene tabt, og vi må hver især slås med myndighederne.
Derfor, beder vi jer hver især om, såfremt I vil forsøge at tage denne anstrengende sag så langt som muligt, at indbetale til sagen og Landsforeningen. Vi står langt bedre i fællesskab.
Sagen er principiel, vores beviser ER gode, og vores modstander vil gøre næsten alt for at stoppe os. De ved at vores beviser gode! Der ER meget store ting i spil for både MST, Energinet.dk, m.fl. primært af økonomisk karakter. Dette på trods af, at det er relativt simpelt at dæmpe infralyd og lavfrekvent støj fra især kraftvarmeværker, konverterstationer/transformerstationer og store virksomheder m.fl.
En afsluttende opfordring til alle til at indbetale, give en mønt mere end du allerede har gjort. Vi kan kun løfte denne sag i fællesskab!
Læs mere her: https://www.facebook.com/groups/infralyd/permalink/4717082184999777
Mvh
Kenn og Nils
 
Herunder er en grafisk visning af indbetalinger i de seneste 3 måneder. Vi nærmer os målet på 60.000.
November 2020
Bestyrelsen i Landsforeningen mod lavfrekvent støj ønsker hermed, at indsamle penge til en stævning af staten, i forbindelse med vores mange klager over lavfrekvent støj og infralyd i DK.
Mange mennesker har gennem årene forsøgt at henvende sig til myndighederne, kommuner, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Energinet.dk, Folketingets Miljøudvalg, Ministre m.fl. for at klage over støj og vibrationer fra store og små anlæg, uden held - desværre.
Støjgenerne fortsætter, og det vil de fortsætte med at gøre, hvis vi ikke gør noget i fællesskab. Ingen har endnu formået at få ændret grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd i MST via deres klager. Og selv hvis en enkelt person, vi ikke har hørt om, har haft held til lokalt at stoppe støjen, har klagen/medholdet ikke fået opsættende eller national/landsdækkende virkning.
Kommunerne har ikke tid, økonomi, mandskab eller udstyr til at finde kilden, ‘som de siger’. Dette på trods af at proceduren for støjklager pålægger kommunerne at reagere på støjklager. Det eneste myndighederne og politikerne har respekt for, er jura. Derfor er det bydende nødvendigt at vi går i retten med myndighederne for at få ændret grænseværdierne for lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj og infralyd ER muligt at stoppe ved kilden.

Alle penge der bliver indsamlet går ubeskåret til sagen. Opnår vi ikke målet med pengeindsamlingen (60.000 kr.) vil de allerede indsamlede penge blive tilbagebetalt fuldt.
Deadline for indbetaling til sagen er 1. marts 2021.
Vigtigt:
Facebook brugere er meget velkommen til at støtte foreningen økonomisk ved at indbetale et valgfrit beløb på nedenstående konto - dog meget gerne runde tal f.eks. kr. 100, 200, etc.
Venligst send en kontaktmail fra foreningens hjemmeside, så vi har din info ved tilbagebetaling. I emnefeltet skrives "indsamling".
https://www.lavfrekvent.dk/bliv-medlem
(Registrering af mailadresser med emnet "indsamling" benyttes alene til indsamlingsformålet).

Såfremt vi når at få indsamlet kr. 60.000, vil disse gå til advokatsalær. Det vil sige, at advokaten søger Civilstyrelsen om Fri proces for pengene. Opnås der Fri proces får alle indbetalere deres indbetalte penge tilbage.
Der er allerede udført et meget stort juridisk forarbejde, hvilket betyder at prisen for føre sagen højst sandsynligt vil blive mindre. Hvis du vil være med til i fællesskab, at gøre noget for at stoppe den lavfrekvente støj og infralyd i DK, kan du indbetale det beløb du måtte finde relevant til Landsforeningens konto (administreres af Nils Berthelsen).

Nordea:
Reg: 0040
Kontonr: 4385 122 778

Mvh
Nils Berthelsen
Kenn Klinthøj
22.01.2019 Veks Energi. Lyd kræver modlyd
Ljubljana 2018 oplæg af portugisiske Dr Mariana Alves-Pereira om INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE
02.11.2018 Bulding Supply: Det første skridt mod bæredygtig akustik
02.06.2017 Det ultimative JUSTITSMORD
14.12.2016 Lavfrekvent støj og sundhed. Foredrag afholdt i Gram af Dr Mariana Alves-Pereira
Læs mere her
9-15.11.2015 - 7 TV DAGE. Peter Ingemann er søvnløs
Følsom over for lyde om natten. Læs artiklen her
06.07.2015 DR: Vindmøller smadrer naboers liv: Kommunen afviser målinger
20.01.2015 Ingeniøren: Sådan lyder de irriterende lavfrekvente støjkilder.
Varmepumper, vindmøller og kompressorer er blandt de typiske kilder til lavfrekvent støj, som lydforskerne på Aalborg Universitet opsnapper med deres måleudstyr. Hør eksempler her.
06.01.2015 Jyllands-Posten: Naboer flygter fra lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller
16.12.2014 Jyllands-Posten: Hemmelige møder mellem staten og vindmøllebranchen
Vindmøller: Regler for lavfrekvent støj fra vindmøller blev udarbejdet ved en række møder uden referat mellem Miljøstyrelsen og vindmøllebranchen. Politikere kritiserer forløbet, og naboer til vindmøller kalder processen for aftalt spil. Læs artiklen
02.10.2014 Videnskab.dk: Lavfrekvent lyde kan ødelægge dine ører
31.08.2014 Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet: Ny støjmåler til hjemmebrug
05.07.2014 Tympanostomy proposed as a new medical treatment for Hum sufferers
19.06.2014 A Mysterious Sound Is Driving People Insane — And Nobody Knows What's Causing It
02.06.2014 Artikel på folkeskolen.dk (Fagblad for undervisere) "Stilhedens lyd, livets og bardommens fryd" af Hugo Hørlyck Karlsen
02.06.2014 Artikel i Information af Erik Rottbøl "Fyret støj-professor valgt ud blandt 200 forskere"
Dårlig økonomi var Aalborg Universitets begrundelse for, at det netop var Akustik-sektionen, der skulle fyres en forsker, og for at valget netop faldt på den kritiske støj-professor Henrik Møller.
01.06.2014 Artikel i Information af Emil Rottbøl "Kritisk professor fyret for at give underskud"
Et økonomisk presset Aalborg Universitet har fyret en kritisk vindmølle-professor for hans dårlige ’indtægtsskabende performance’. De akademiske fagforeninger mener, at fyringskriteriet strider mod forskningsfriheden
27.05.2014 Artikel i Ingeniøren af Christian Østergaard "Universitet fyrer kontroversiel støjprofessor"
Den vindmøllekritiske støjforsker Henrik Møller har mistet sit job på Aalborg Universitet.
07.05.2014 Artikel på DR "Elektrosmog forhindrer fugle i at finde vej" af Ole Carlo Petersen
04.04.2014 Artikel på DR "Ægtepar får ekstra erstatning for vindmøllestøj"
10.01.2013 Artikel i Ekstra Bladet "VESTAS-BOSS FIK SIN VILJE":
Efter tungt pres fra Ditlev Engel ændrede daværende miljø- minister Karen Ellemann centrale lovkrav til støj fra vindmøller
01.11.2011 Artikel i 2770 Tårnby "To støjmålinger på 14 år" 
14.06.2011 Artikel i Berlingske "Miljøstyrelsens mystiske beregninger"
Henrik Møller, Christian Sejer Pedersen og Steffen Pedersen: Man kunne fristes til at kalde Miljøstyrelsens nye regelsæt for vindmøller for manipulation med tallene, så udbygningen af vindmøllenettet kan fortsætte næsten uhindret.
12.05.2011 Artikel på DR "Sagsøger staten for at få bremset støjen"
www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/05/12/121702.htm?rss=true
10.03.2011 Artikel i Halsnæs Avis "Infralyd-sag giver genlyd"
25.02.2011 Borgmester Helge Friis fra Halsnæs Kommune er gået ind i kampen mod infralyd
Se indslaget fra Fjort TV http://webtv.fjordtv.dk/fjordtv.aspx?poditemid=12288&tagsid=400&soegeord - Linket virker desværre ikke mere. Er der nogle der kan finde indslaget nu??
28.12.2010 Læserbrev i Halsnæs Posten "Arrogant ministersvar"
Åbent brev til Miljøminister Karen Ellemann (V).
Læs brevet
14.12.2010 Artikel i Halsnæs Posten "Utilfredshed med miljøminister"
Byrådet er utilfredse med svar fra Miljøminister Karen Ellemann. Efter en rykker er der efter ca. ½ år modtaget, som Byrådet udtrykker det, et ubrugeligt "snik-snak" svar.
07.12.2010 Læserbrev i Frederiksværk Ugeblad "Nøjjj... for en underholdning"
24.11.2010 Åbent brev til Miljøminister Karen Ellemann "Hjælp"
Ministeren har endnu ikke har svaret på brevet om hjælp d. 26.04.2010 fra borgmester Helge Friis i Halsnæs Kommune.
28.10.2010 Artikel i Jyllands-Posten "Testcenter kan true Thylejren"
Miljøminister Karen Ellemann (V) kræves nu i samråd i Folketingets miljøudvalg.
13.10.2010 Artikel i Nordjyske Stiftstidende "Støj fra testmøller vil ramme flere"
Aalborg Universitet har foretaget beregninger der påpeger at den lavfrekvente støj fra testvindmøller ved Østerild vil overstige hvad myndighederne har fremført.
Læs artiklen
24.09.2010 Kronik i Weekendavisen "Naboer er magtesløse, når kæmpevindmøllerne buldrer"
Miljøstyrelsen mener ikke, at de støjgrænser, der gælder for industrivirksomheder, også skal gælde for vindmøller. Den støj, de udsender, er nemlig ikke generende, har man besluttet, og på det grundlag afvises naboernes klager.
Læs artiklen
08.03.2010 Artikel fra Nordjyske Stiftstidene "Fjernede støj og sparede penge"
Ved et tilfælde slap naboer til Thisted Kraftvarmeværk for lavfrekvent støj for 10 år siden.